Raid Boss Harit Guardian Garangky на карте Lineage 2

Описание Raid Boss Harit Guardian Garangky в Lineage
Raid Boss Harit Guardian Garangky на большой карте линейдж 2
Raid Boss Harit Guardian Garangky на карте Lineage C4