Raid Boss Deadman Ereve на карте Lineage 2

ќписание Raid Boss Deadman Ereve в Lineage
Raid Boss Deadman Ereve на большой карте линейдж 2
Raid Boss Deadman Ereve на карте Lineage C4