Raid Boss Thief Kelbar на карте Lineage 2

Описание Raid Boss Thief Kelbar в Lineage
Raid Boss Thief Kelbar на большой карте линейдж 2
Raid Boss Thief Kelbar на карте Lineage C4