Raid Boss Lord Ishka на карте Lineage 2

Описание Raid Boss Lord Ishka в Lineage
Raid Boss Lord Ishka на большой карте линейдж 2
Raid Boss Lord Ishka на карте Lineage C4