Ruler of Sepulcher Shadow of Halisha на карте Lineage 2

Описание Ruler of Sepulcher Shadow of Halisha в Lineage
Ruler of Sepulcher Shadow of Halisha на большой карте линейдж 2
Ruler of Sepulcher Shadow of Halisha на карте Lineage C4