Raid Boss Malruk's Witch Sekina на карте Lineage 2

Описание Raid Boss Malruk's Witch Sekina в Lineage
Raid Boss Malruk's Witch Sekina на большой карте линейдж 2
Raid Boss Malruk's Witch Sekina на карте Lineage C4