Raid Boss Vanor Chief Kandra на карте Lineage 2

Описание Raid Boss Vanor Chief Kandra в Lineage
Raid Boss Vanor Chief Kandra на большой карте линейдж 2
Raid Boss Vanor Chief Kandra на карте Lineage C4