Raid Boss Sorcerer Isirr на карте Lineage 2

Описание Raid Boss Sorcerer Isirr в Lineage
Raid Boss Sorcerer Isirr на большой карте линейдж 2
Raid Boss Sorcerer Isirr на карте Lineage C4